Allt du behöver veta om statistik för chattbotar

Nedan listar vi all statistik du behöver rörande chattbotar.

 • Enligt en undersökning utförd av HubSpot i februari 2021, kan en chatbot öka konverteringen med upp till 80% jämfört med hemsidor utan chatbot.

 • En annan studie från Drift visar att chatbotar kan generera upp till 2.8 gånger fler leads än konventionella kontaktmetoder som e-post eller telefon.

 • Enligt en studie från Grand View Research, förväntas den globala marknaden för chatbotar att nå 9,4 miljarder dollar år 2024. Detta är en kraftig ökning jämfört med marknadsstorleken på 190 miljoner dollar år 2016.

 • En annan studie från Business Insider Intelligence visar att antalet användare av chattbotar förväntas öka från ca 35 miljoner år 2019 till mer än 315 miljoner år 2023.

 • En undersökning från Oracle visar att 80% av företag tror att chattbotar kommer att vara viktiga för kundservice inom de närmaste fem åren.

 • Enligt en undersökning av Drift, så svarar chattbotar på 42% av alla kundfrågor, och det förväntas öka till 73% inom de närmaste fem åren.

 • En studie från Statista visar att användningen av chattbotar i e-handel förväntas öka med 18% per år mellan 2018 och 2022.

 • Enligt en undersökning av Accenture, så förväntar sig 63% av konsumenter att kunna få hjälp av en chattbot inom ett år.

 • Enligt en undersökning av Juniper Research, så kommer chattbotar att generera ett ekonomiskt värde på 9,5 miljarder dollar år 2022, jämfört med 1,2 miljarder dollar år 2017.

 • En undersökning från Gartner visar att chattbotar kommer att skapa 2,8 miljarder dollar i affärsvärde år 2021.

 • Enligt en undersökning av Chatbot Magazine, så används chattbotar främst inom följande branscher: e-handel, finansiella tjänster, kommunikation, teknologi och hälsovård.

 • En undersökning av Drift visar att chattbotar kan öka försäljningen med upp till 30%.

 • Enligt en undersökning av eMarketer, så förväntar sig 80% av företag att använda chattbotar för marknadsföring år 2020.

 • Enligt en undersökning av HubSpot, så använder 60% av företag chattbotar för att generera leads.

 • En undersökning av Business Insider Intelligence visar att chattbotar är den mest populära formen av AI-drivna kundservice, med en användning på 85%.

 • Enligt en undersökning av Accenture, så tror 64% av konsumenter att chattbotar kommer att bli lika vanliga som att prata med en människa inom de närmaste fyra åren.

 • En rapport från Business Insider från 2020 visade att chatbotar i e-handel kan öka omsättningen med upp till 30%.

Dessa siffror visar tydligt att chattbotar kan ha en stor inverkan på att öka konvertering och generera leads för företag.

Liten chattrobot som tittar fram bakom datorn

Utvärdera i 30 dagar innan du bestämmer dig.

ARTIKLAR